Pagan I
$249.00
Pagan II
$239.00
Malika
$295.00
Malika
$295.00
Pagan III
$239.00
Riley IV - Pre Order February
$275.00
Valleri II - Pre Order February
$275.00
Vale - Pre Order February
$295.00
Robbie I - Pre Order February
$220.00
Otto I - Pre Order February
$275.00
Gini I - Pre Order February
$220.00
Gini III - Pre Order February
$199.00
Madeline IV
$220.00
Madeline II
$220.00
Kacey
$199.00
Kacey
$199.00
Kimmy
$220.00
Kimmy
$220.00
Piper I
$275.00
Polly III
$220.00
Polly IV
$220.00
Polly I
$220.00
Polly II
$220.00
Piper II
$285.00
Rafael III
$249.00
Rafael II
$249.00
Tiarna
$229.00
Tiarna
$229.00
Tillie II
$249.00
Tillie I
$249.00
Tillie I
$249.00
Tillie I
$249.00
Vale - Pre Order Late December
$295.00
Vale - Pre Order Late December
$295.00
Georgia III
$199.00
Georgia II
$199.00
Ellie
$220.00
Ellie
$220.00
Lacey
$275.00
Lacey
$275.00
Libby II
$239.00
Libby II
$239.00
Madeline III
$220.00
Vale
$295.00
Vale
$295.00
Quarry V
$295.00
Quarry IV
$295.00
Quarry III
$295.00
Quarry II
$295.00
Quarry I
$295.00
Quarry I
$295.00
Otto II
$275.00
Otto I
$275.00
Jasmin
$239.00 $189.00
Merrick
$330.00 $129.00
Reece
$265.00 $189.00
Beatrix
$275.00 $159.00
Kailee I
$199.00
Kailee I
$199.00
Kailee II
$199.00
Kailee II
$199.00
Kailee III
$199.00
Ava XI
$239.00
Ava XI
$239.00
Abbey III
$249.00
Abbey III
$249.00
Abbey II
$249.00
Riley II - Pre Order February
$259.00
Rhiannon II - Pre Order February
$275.00
Rhiannon I
$275.00
Rhiannon I
$275.00
Westley II
$239.00
Westley I
$239.00
Jemima I
$229.00
Izalia
$199.00
Izalia
$199.00
Robyn - Pre Order February
$265.00
Riley I - Pre Order February
$249.00
Ava V - Pre Order February
$199.00
Valleri I - Pre Order February
$295.00
Riley IV - Pre Order February
$275.00
Rhiannon II - Pre Order February
$265.00
Pacey III
$220.00
Pacey III
$220.00
Pacey II
$220.00
Pacey II
$220.00
Pacey I
$199.00
Jemima II
$229.00
Ava XIII
$189.00
Ava XIII
$189.00
Ava XIII
$189.00
Rhiannon II
$265.00
Ava VII
$239.00
Ava VIIII
$249.00
Ava VIII
$239.00
Blake VIII
$265.00
Blake X
$285.00
Blake XI
$285.00
Blake XI
$285.00
Blake XII
$285.00
Valleri II
$275.00
Valleri III
$275.00
Valleri I
$295.00
Valleri I
$295.00
Karla II
$229.00
Karla II
$229.00
Karla I
$229.00
Karla I
$229.00
Karla I
$229.00
Rhiannon II
$265.00
Robbie II
$220.00
Robbie I
$220.00
Valentina II
$295.00
Valentina I
$295.00
Valentina I
$295.00
Sienna III
$295.00
Sienna III
$295.00
Libby I
$239.00
Karmyn II
$239.00
Isaac IV
$285.00
Faith
$220.00
Ava X
$229.00
Ava X
$229.00
Ida III
$249.00
Ida I
$239.00
Ida I
$239.00
Ida X
$239.00
Ida VI
$239.00
Riley III
$259.00
Riley IV
$275.00
Riley IV
$275.00
Riley IV
$275.00
Riley V
$275.00
Paradise
$195.00 $89.00
Maranda II
$320.00 $129.00
Mai
$299.00 $99.00
Maranda I
$350.00 $129.00
Maureen
$320.00 $129.00
Merrick
$330.00 $129.00
Melody I
$220.00
Kylie
$229.00
Robbie III
$220.00
Robbie III
$220.00
Kylie
$229.00
Mandy II
$285.00 $189.00
Gena
$495.00 $250.00
Mabel
$690.00 $250.00
Marvin
$770.00 $250.00
Maya
$650.00 $250.00
Maya
$650.00 $250.00
Kasim II
$220.00 $149.00
Rex I
$275.00 $99.00
Ava IV - Pre Order Late December
$239.00
Black Laces
$10.00
White Laces
$10.00
Verity
$249.00
Verity
$249.00
Ida XI
$229.00
Ava IV
$239.00
Ava VII
$239.00
Ava X
$229.00
Riley II
$259.00
Flick I
$199.00
Felix III
$199.00
Whitney I
$229.00
Whitney II
$239.00
Melody I
$220.00
Qiana IV
$259.00
Qiana III
$265.00
Freja VIII
$239.00
Freja X
$220.00
Abbey I
$249.00
Ida II
$239.00 $199.00
Ava VI
$239.00
Rhiannon III
$259.00
Riley I
$249.00
Caitlin IV
$195.00
Caitlin II
$195.00
Qamar I
$239.00
Ida XI
$229.00
Ida XI
$229.00
Gini III
$199.00
Gini II
$220.00
Gini I
$220.00
Genie II
$229.00
Genie I
$229.00
Ava XII
$239.00
Dylan I
$229.00
Lindsay
$199.00 $69.00
Donovan
$239.00
Ava V
$199.00
Ida III
$249.00
Ida IV
$239.00
Ida V
$239.00
Ida VII
$239.00
Ida VII
$239.00
Ida VIII
$249.00
Ida VIIII
$239.00
Ramsey I
$320.00
Ramsey I
$320.00